River To Succcess besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website en doet zijn uiterste best de site zo actueel mogelijk te houden. Ondanks alle inspanningen
kan River To Succcess niet garanderen dat de informatie op de website volledig, correct en up-to-date is.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Bovenstaande is tevens van betrekking op alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. River To Succcess is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die via zo’n link kan worden bezocht.

Het is bezoekers van deze website niet toegestaan verstrekte informatie, producten of diensten zonder toestemming van River To Succcess op enige wijze te vermenigvuldigen, verspreiden, of openbaar te maken.

Door het gebruik van de website bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met River To Succcess voor het doel van informatie, advies of diensten van deze strekking.

River To Succcess aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze site en/of de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

 

 

Disclaimer